Φωτογραφικό Υλικό

Αίθουσα αιμοληψίας

Αίθουσα αναμονής

Γραφείο Ιατρού